jueves, 14 de mayo de 2015

Bases del Certamen de Caricatura "Ciudad de Ferrol"

O Club de Prensa de Ferrol,  convoca o Primeiro  Certame  da Caricatura <Cidade de Ferrol>, coas seguintes bases:
1. Poderán participar caricaturistas profesionais e afecionados de calquera nacionalidade.
2. Cada participante presentará 2 caricaturas. Unha terá como modelo o escritor ferrolán Gonzalo Torrente Ballester. As outra caricatura será de libre elección do participante.
3. As caricaturas enviaranse ao correo info@clubdeprensadeferrol.com,                             en formato dixital con dimensións DIN A3, en JPF ou TIFF e 300 d.p.i. de resolución, sen sobrepasar os 5Mg.
4. O prazo de recepción dos traballos presentados remata ás 24 horas do día 15 de xullo de 2015.
5. O fallo do Xurado farase público o 26 de xullo de 2015. As decisións do Xurado, formado por coñecidos profesionais das artes plásticas, serán inapelabeis.
6. Haberá un único premio en metálico de 600 euros e o gañador levará, ademais, un Trofeo realizado por un artista recoñecido internacionalmente. Os traballos finalistas recibirán un diploma. O gañador enviará ao Apartado de Correos 283 de Ferrol. Código Postal 15480, os orixinais dos traballos presentados en canto se lle comunique o fallo do xurado.

Bases del Certamen de Caricatura <Ciudad de Ferrol>
El Club de Prensa de Ferrol,  convoca el Primer  Certamen  de Caricatura <Ciudad de Ferrol>, con las siguientes bases:
1. Podrán participar caricaturistas profesionales y aficionados de cualquier nacionalidad.
2. Cada participante presentará 2 caricaturas. Una tendrá como modelo el escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester. La otra será de libre elección del participante.
3. Las caricaturas se enviaran al correo info@clubdeprensadeferrol.com,                                                                        en formato digital con dimensiones DIN A3, en JPF o TIFF y 300 d.p.i. de resolución, sin sobrepasar los 5Mg.
4. El plazo de recepción de los trabajos presentados termina a las 24 horas del día 15 de julio de 2015.
5. El fallo del Jurado se hará público el 26 de julio de 2015. Las decisiones del Jurado, formado por conocidos profesionales de las artes plásticas, serán inapelables.

6. Habrá un único premio en metálico de 600 euros y el ganador llevará, además, un Trofeo realizado por un artista reconocido internacionalmente. Los trabajos finalistas recibirán un diploma. El ganador enviará al Apartado de Correos 283 de Ferrol. Código Postal 15480, los originales de los trabajos presentados en cuanto se le comunique el fallo del jurado.

No hay comentarios: