domingo, 19 de enero de 2014

Kap, en Francia

Ces français...

Aquest any he participat en el Hors-série Ces français qui s'exporten de la revista Courrier International, amb un equip de fantàstics caricaturistes d'arreu del món. La publicació repassa quins han estat els principals protagonistes francesos de l'actualitat del 2013, il.lustrat tot amb caricatures, una pràctica clàssica del periodisme que sembla que es perd, arrambada pel recurs fàcil de la fotografia; al meu entendre la caricatura aporta, la majoria de vegades, profunditat al retrat del personatge, permet una penetració psicològica i –a l'interpretar la realitat que redibuixa– ofereix més lectures.

No hay comentarios: